Skip to content Skip to footer

Budowa wymarzonego domu to spore przedsięwzięcie, począwszy od zgromadzenia kapitału, przez wybór działki, aż po sprawy urzędowe. Nowe przepisy, mimo że zmniejszają ilość formalności do załatwienia, mogą początkowo wprowadzić niepewność, co należy zrobić przed budową domu do 70m2. Na szczęście „nie taki diabeł straszny” – nie jest tego tak wiele i wystarczy na spokojnie zapoznać się z aktualnymi wymogami. O tym powiemy w tym artykule.

Jakie formalności przed budową domu bez pozwolenia

Jakie formalności trzeba załatwić przed budową domu bez pozwolenia.

Rok 2022 przyniósł spore zmiany w Prawie budowlanym, znosząc obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla domów do 70m2. A to nie koniec rewolucji, bo już na przyszły rok planowane są kolejne udogodnienia i rozszerzenie tych uprawnień na wszystkie domy jednorodzinne bez limitu powierzchni.

Czy to oznacza, że nie potrzebne są żadne formalności? Nie do końca. Procedura budowy domów jednorodzinnych została uproszczona, jednak trzeba załatwić kilka dokumentów.

Budowa domu bez pozwolenia „od A do Z”

Oto, co należy zrobić przed przystąpieniem do budowy domu do 70m2:

Wybór i kupno działki

– do rozpoczęcia prac związanych z budową, musisz mieć działkę budowlaną. Wybór działki powinien być przemyślany, zatem nie sugerujmy się jedynie ceną gruntu. Weźmy pod uwagę przede wszystkim lokalizację oraz wielkość. Jeśli mamy już upatrzony wymarzony projekt domu, upewnijmy się czy na danej działce będzie go można zrealizować. W świetle prawa powierzchnia działki nie ma dużego znaczenia – jedynym ograniczeniem zawartym w przepisach jest to, że na każde 500 m2 działki możemy postawić jeden budynek do 70 m2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli dla Twojej działki nie został uchwalony taki plan, trzeba wystąpić o decyzję gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nowe przepisy skróciły czas oczekiwania na taki dokument do 21 dni. W celu uzyskania wspomnianych dokumentów, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy oraz uiścić opłatę skarbową;

Zgłoszenie do starosty lub prezydenta miasta.

  • Należy dokonać zgłoszenia wraz z projektem budowlanym. W tym celu należy skompletować wymagane dokumenty:
  • projekt archtektoniczno-budowlany, zgodny z planem zagospodarowania lub decyzją o warunkach zabudowy,
  • projekt zagospodarowania terenu,
  • plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania działką,
  • oświadczenie o prowadzeniu budowy w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za kierowanie budową (w przypadku, gdy nie chcesz zatrudnić kierownika budowy),
  • oświadczenie o złożeniu kompletnej dokumentacji.

Zgłoszenie do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, informujące o planowanym rozpoczęciu budowy.

Po prawidłowym wykonaniu powyższych kroków można rozpocząć budowę domu, nie czekając na odpowiedź z urzędu.