Twój Mały Dom

pierwszy w Polsce serwis o małych domach

Deck-House Domki Mobilne i Modułowe
Artykuły Domy

Tablica informacyjna na budowie – co ma zawierać i czy jest konieczna?

Budowa domu nie może się rozpocząć bez dopełnienia kilku ważnych formalności. Jedną z nich jest umieszczenie tablicy informacyjnej na placu budowy. Co powinna zawierać tablica budowlana i czy można z niej zrezygnować?

tablica informacyjna na budowie
fot. Anna Wawrzyniak

 Co ma zawierać tablica informacyjna na budowie domu

Zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane, przed rozpoczęciem budowy należy umieścić w widocznym miejscu na terenie budowy tablicę informacyjną. Tablica musi spełniać podstawowe wymagania odnośnie koloru i kształtu. Wymogi te opisane są w art. 45b. Prawa Budowlanego i mówią o tym, że:

  • tablicę informacyjną ma tworzyć sztywna płyta koloru żółtego, w kształcie prostokąta,
  • napisy na tablicy wykonuje się w sposób czytelny i trwały, a znaki mają być koloru czarnego, o wysokości co najmniej 6 cm,
  • umieszczona ma być w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

Odnośnie danych wpisywanych na tablicę, wiadomo że muszą znaleźć się tam informacje takie jak:

  • rodzaj robót budowlanych i adres, gdzie są przeprowadzane,
  • data i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub numer zgłoszenia,
  • organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie,
  • nazwa i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
  • imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora,
  • imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.

Umieszczenie tablicy i uzupełnienie danych to obowiązek kierownika budowy, jednak w przypadku budowy domu na zgłoszenie do 70m2, to inwestor przejmuje tę odpowiedzialność. Brak tablicy informacyjnej budowy skutkuje karą grzywny – może być to mandat w wysokości do 500 zł.

Tablica informacyjna na budowie może zostać usunięta po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub po upływie 14 dni od złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeśli organ nadzoru budowlanego nie wyrazi sprzeciwu.

Warto podkreślić, że tablica informacyjna to nie tylko kolejny wymóg prawny – jest również narzędziem wspomagającym procedury bezpieczeństwa. W przypadku pożaru na placu budowy lub zauważenia innego zagrożenia, każdy świadek zdarzenia będzie wiedział, kogo poinformować o sytuacji.

Podziel się